symfony/symfony Security Advisories for v2.8.15 (24)