symfony/symfony Security Advisories for v3.2.0-BETA1 (24)