symfony/symfony Security Advisories for v2.8.13 (19)