skautis/skautis

Library for API calls to SkautIS

v2.1.0 2017-03-07 09:02 UTC

README

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage Latest Stable Version Latest Unstable Version License

SkautIS

PHP knihovna pro připojení do Skautisu

Ukázka

//získání podřízených jednotek k té kde jsem přihlášen rolí
$myUnitId = $skautis->getUser()->getUnitId();
$skautis->org->unitAll(array("ID_UnitParent"=>$myUnitId))

Návod na použití

Podrobný návod v dokumentaci.

Požadavky

PHP 5.6 a novější. Detaily v composer.json