pavlista/nette-error-handler

Nette framework error pages plugin

v2.0.1 2021-06-03 11:57 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-06-03 11:57:52 UTC


README

Jednoduché rozšíření Nette které zajištuje zobrazení názvu souboru se zalogovanou exception při zobrazení chyby 500 v produkčním režimu (viz. obrázek níže).

Nový vzhled chybové stránky 500

Instalace

  • Nainstalujte balíček přes příkaz: composer require pavlista/nette-error-handler.
  • V konfiguraci nette zaregistrujte nový error presenter.
application:
    errorPresenter: ErrorHandler:Error
  • Do souboru boostrap.php přidejte ihned pod $configurator->enableTracy(__DIR__ . '/../log'); registraci error handleru:
ErrorHandlerModule\ErrorHandler::register();