nt/trainingresourceapp

The Laravel Framework.

v0.4 2015-05-13 15:03 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-09-08 14:08:05 UTC


README

Scrutinizer Code Quality Build Status Latest Stable Version Total Downloads Code Coverage Dependency Status License

Tot Formació és una aplicació multiplataforma amb l'objectiu de fàcilitar la informació sobre les formacions professionals que et puguis trobar als diversos instituts i entitats de les Terres de l'Ebre.

Documentació del projecte

La documentació del projecte la podem trobar a la wiki.

Aplicació Ionic

El codi Font de l'aplicació Ionic que utilitza aquesta API se pot trobar aquí al mateix Github.

Podem instal·lar l'aplicació des del Google Play Console.

Presentació del projecte

El codi font de la presentació del projecte la podem trobar al Github.

O podem anar directament a la Demo de la presentació publicada amb Github Pages.