niktechnet/ln-bg

Bulgarian language pack for Flarum

Installs: 17

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 1

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 1

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

0.1.0-beta.16.1 2021-04-11 04:46 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-02-26 10:42:16 UTC


README

Bulgrian language pack for Flarum

Български пакет за локализация на Flarum - софтуер от ново поколение за създаване на общности.

Инсталация

Flarum използва Composer за управление на зависимости и разширения.

Българският езиков пакет е достъпен в Packagist и може да бъде инсталиран с помощта на Composer.

Уверете се, че Composer е инсталиран на вашия компютър и въведете следната команда в терминал, докато сте в основната директория на Flarum:

composer require niktechnet/ln-bg

Също така тази команда може да се използва за актуализиране на езиковия пакет, без да се актуализират компоненти на трети страни.

Моля, обърнете внимание, че езиковият пакет ще бъде добавен като зависимост на Flarum и също така ще се актуализира автоматично, когато форума бъде актуализиран.

Актуализиране

За да актуализирате локализацията, изпълнете следните команди:

composer update niktechnet/ln-bg

Източници: