nicoeg/dawa

A PHP package for Dawa http://dawa.aws.dk

v1.2.0 2021-04-20 14:01 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-06-20 17:18:40 UTC


README

Build Status

Dawa API PHP Wrapper

PHP Wrapper til Danmarks Adressers Web API.

Installering - composer

composer require nicoeg/dawa

Inkluder composers autoload hvor Dawa skal bruges eller i en bootstrap fil.

require 'vendor/autoload.php';

Brug

$dawa = new Nicoeg\Dawa\Dawa;

$dawa->zipcode("5200");

For pagination

$dawa->paginate(25, 1)->zipcodes(['q' => 'Odense']);

Se alle metoder under længere nede.

Laravel

Ved brug med Laravel skal ServiceProvideren tilføjes til $providers arrayet i config/app.php.

Nicoeg\Dawa\DawaServiceProvider::class

Hvis du vil bruge facaden skal den tilføjes til $facades arrayet længere nede.

'Dawa' => Nicoeg\Dawa\DawaFacade::class

Herefter kan alle Dawa klassens metoder kaldes således.

Dawa::zipcodeSearch("Odense");

Metoder

Der er lavet metoder for følgende:

Postnumre zipcodes

Adresser addresses

Adgangsadresser accessAddressess

Veje streets

Kommuner municipalities

Regioner regions

Landsdele provinces

Tjek apis.php for hvilke entrypoints der understøtter hvad.

Metoder(zipcodes bruges som eksempel) Parametre Return
zipcodes($data) GET parametre array
zipcode($zipcode, $data) postnummer, GET parametre object
zipcodeSearch($query, $data) søgeord, GET parametre array
zipcodeByName($name, $data) navn, GET parametre object
zipcodesByMunicipalities($municipalities, $data) kommunekoder i array, GET parametre array
zipcodesByMunicipality($municipality, $data) kommunekode, GET parametre array
zipcodesInCircle($latitude, $longitude, $radius, $data) breddegrad, længdegrad, radius i meter, GET parametre array