nguyenanhung/frontend-minify

Minify HTML, CSS, JS

v1.0 2018-12-26 08:19 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-26 20:25:51 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version composer.lock License

Frontend Minify

Minify HTML, CSS, JS

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3