mrcnpdlk/poczta-tracking-api

Poczta Polska Tracking

0.1.0 2019-11-03 14:54 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-06-29 04:46:33 UTC


README

poczta-tracking-api

Śledzenie przesyłek Poczty Polskiej S.A. - ver. 0.71

Informacje: http://www.poczta-polska.pl/webservices/

Dokumentacja link
WSDL link

Dostępne metody:

Lp Nazwa Opis
1 getVersion():string Zwraca numer wersji web service’u
2 getHello(string):string Metoda do testów poprawności przekazywania parametrów. Wymaga podania parametru string
3 getMaxLimit():int Zwraca maksymalną liczbę o przesyłek (int), o które można zapytać się* metodami: checkShipments i checkShipmentsExt
4 checkShipment(string):object Zwraca informacje o danej przesyłce w strukturze Przesylka – szczegółowe informacje o placówkach w atrybutach typu Jednostka nie są generowane
5 checkShipmentExt(string):object Zwraca informacje o danej przesyłce w strukturze Przesylka – szczegółowe informacje o placówkach w atrybutach typu Jednostka generowane
6 checkShipments(string[]):object Zwraca informacje o podanych przesyłkach w strukturze Komunikat – szczegółowe informacje o placówkach w atrybutach typu Jednostka nie są generowane
7 checkShipmentsExt(string[]):object Zwraca informacje o podanych przesyłkach w strukturze Komunikat – szczegółowe informacje o placówkach w atrybutach typu Jednostka generowane