mafikes/dropshipping-cz

API client for Dropshipping.cz

2.0 2021-06-02 12:45 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-06-02 14:08:28 UTC


README

PHP Client for communication with Dropshipping.cz API.

Install

composer require mafikes/dropshipping-cz

Example

Examples could be found in examples folder.

Create client

$client = new Mafikes\DropshippingCz\Client('Your shop ID', 'Your API token'); 

How get data from API

Functions in client are similar to original functions from API. More Dropshipping.cz API

Get my profile

$client->profile->getMe();

Fetch all my avaialble eshops

$client->fetchAllEshops();

Product, categories, inventory etc.

// Fetch one detail product
$client->products->fetch(1715227); // Return detail product data

// Fetch products
$client->products->fetchAll(array('limit' => 100, 'offset' => 0)); // Return with custom pagination
$client->products->fetchAll(); // Return all manufacturers

// Fetch product inventory
$client->products->fetchInventory(array(1715227, 1715228));

// Fetch product categories
$client->products->fetchCategories(array('limit' => 100, 'offset' => 0)); // Return with custom pagination
$client->products->fetchCategories(); // Return all manufacturers

// Fetch product manufacturers
$client->products->fetchManufacturers(array('limit' => 100, 'offset' => 0)); // Return with custom pagination
$client->products->fetchManufacturers(); // Return all manufacturers

// Fetch product parameters
$client->products->fetchParameters(array('limit' => 100, 'offset' => 0)); // Return with custom pagination
$client->products->fetchParameters(); // Return all manufacturers

// Fetch XML Collection
$client->products->fetchXmlCollection();

Payment

$client->payments->fetchAll(); // Return all payment methods
$client->payments->fetchAll('partnerId'); // or get all by partnerId

Delivery

// Fetch all deliveries methods
$client->deliveries->fetchAll(); // Return all delivery methods
$client->deliveries->fetchAll('partnerId'); // or get all by partnerId;
$client->deliveries->fetchAllPlaces(10); // Fetch all delivery places by delivery methodId

Orders

// Get all orders
$client->orders->fetchAll();

// Get all orders filtered by parameters
/**
 * eshop_id => ID obchodu (pro zobrazení objednávek konkrétního obchodu)
 * serial_number => Číslo objednávky
 * sort => Řazení záznámů. Směr řazení se určuje znakem "-" před názvem proměnné ("sort=created" = "created ASC"; "sort=-created" = "created DESC"). Defaultní řazení je "id ASC".
 * created_from => Určuje datum, od kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
 * created_to => Určuje datum, do kterého se mají objednávky vyhledat. Formát yyyy-mm-dd (např. 2017-01-01).
 * remote_id => ID objednávky z Vašeho systému
 **/
$client->orders->fetchAll(array(
  'created_from' => '2021-01-01'
));

// Update order data
$client->orders->edit(411737, array(
  'email' => 'jan.novak@gmail.com',
  'invoice_ico' => '123456',
  'invoice_dic' => '654321',
  'invoice_company' => 'Jan Novak s.r.o',
));

// Change order status
$client->orders->editStatus(411737, 1); // orderId, orderStatusId from fetchAllStatuses

// Cancel order
$client->orders->cancel(411737); // required parameter orderId

// Return detail information about order
$client->orders->fetch(411737); // required parameter orderId


// Return all available statuses of orders
$client->orders->fetchAllStatuses();

// Create new order
$this->client->orders->create(array(
  'remote_id' => '1234', // Unikátní identifikátor z Vašeho systému. Např. číslo objednávky. Použitím tohoto paremetru zamezíte vzniku duplicitních objednávek.
  'auto_resend' => 0, // Má se objednávka poslat dále ke zpracování nebo má čekat na Vaše potvrzení? Pokud nebude parametr uveden, objednávka bude vždy automaticky poslána ke zpracování. (0 = NE; 1 = ANO)
  'email' => 'jan.novak@gmail.com', // E-mail zákazníka
  'phone' => '777 777 777', // Telefon zákazníka
  // Fakturacni udaje
  'invoice_firstname' => 'Jan',
  'invoice_surname' => 'Novak',
  'invoice_ico' => '123456',
  'invoice_dic' => '654321',
  'invoice_company' => 'Jan Novak s.r.o',
  'invoice_street' => 'Koruni 21',
  'invoice_city' => 'Praha 2',
  'invoice_zipcode' => '12800',
  'contact_like_invoice' => 0, // Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
  // Kontaktni informace / dorucovani adresa
  'contact_firstname' => 'Jan',
  'contact_surname' => 'Novak',
  'contact_ico' => '123456',
  'contact_dic' => '654321',
  'contact_company' => 'Jan Novak s.r.o',
  'contact_street' => 'Koruni 21',
  'contact_city' => 'Praha 2',
  'contact_zipcode' => '12800',
  'zpl_note' => '', // Poznámka na balik
  'note' => '', // Poznámka k objednávce
  'payment_id' => '', // ID aktivní platební metody partnera
  'payment_price_vat' => '', // Cena platební metody s DPH
  'delivery_id' => '', // ID aktivní doručovací metody partnera
  'delivery_place_id' => '1', // 	ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
  'delivery_place_ext_id' => null, // ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
  'delivery_price_vat' => '', // Cena doručovací metody s DPH
  'basket' => array(
    array( // pole produktů v košíku
      'code' => 'DS54535757', // Kód aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
      'price_retail_vat' => 123.00, // Cena produktu s DPH
      'quantity' => 3, // Počet kusů produktu
    )
  )
), true); // true/false if it testing order