mafikes/dropshipping-cz

Dropshipping.cz - API client

1.1 2019-04-16 14:12 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-03-17 23:51:40 UTC


README

Library in php for communication with Dropshipping.cz API.

Install

composer require mafikes/dropshipping-cz

Example

All examples is in example/api.php

Init Client

$client = new \Mafikes\DropshippingCz\Client('Your token here');

Categories

$client->fetchProductsCategories(['eshop_id' => 'your shop id', 'limit' => 100, 'offset' => 0]);

print all categories

$limit = 100;
$offset = 0;
do {
  $categories = $client->fetchProductsCategories(['eshop_id' => 'your shop id', 'limit' => $limit, 'offset' => $offset]);
  
  foreach ($categories->data as $category) {
    // update, insert to DB
    var_dump($category);
  }

  $offset += 100;
} while (count($categories->data) !== 0);

Manufacturers

$client->fetchProductsManufacturers(['eshop_id' => 'your shop id', 'limit' => 100, 'offset' => 0]);

Products Parameters

$client->fetchProductsParameters(['eshop_id' => 'your shop id', 'limit' => 100, 'offset' => 0]);

Products

$client->fetchProducts(['eshop_id' => 'your shop id', 'limit' => 100, 'offset' => 0]);

Payments

$client->fetchAllPayments(['eshop_id' => 'your shop id']);

Deliveries

$client->fetchAllDeliveries(['eshop_id' => 'your shop id']);

Delivery places

$client->fetchAllDeliveryPlaces(['delivery_id' => 'delivery id', 'limit' => 100, 'offset' => 0]);

Deliveries

$client->fetchAllDeliveries(['eshop_id' => 'your shop id']);

New order

$order = $client->postNewOrder([
  'remote_id' => '123456789', // Unikátní identifikátor z Vašeho systému. Např. číslo objednávky. Použitím tohoto paremetru zamezíte vzniku duplicitních objednávek.
  'eshop_id' => $shopId, // ID vašeho obchodu
  'email' => 'jan.novak@gmail.com', // E-mail zákazníka
  'phone' => '777 777 777', // Telefon zákazníka
  'invoice_firstname' => 'Jan', // Fakturační jméno zákazníka
  'invoice_surname' => 'Novák', // Fakturační příjmení zákazníka
  'invoice_ico' => '123456', // Fakturační IČO zákazníka
  'invoice_dic' => '654321', // Fakturační DIČ zákazníka
  'invoice_company' => 'Jan Novak', // Fakturační společnost zákazníka
  'invoice_street' => 'Korunní 21', // Fakturační ulice zákazníka
  'invoice_city' => 'Praha 2', // Fakturační město zákazníka
  'invoice_zipcode' => '128 00', // Fakturační PSČ zákazníka
  'contact_like_invoice' => 0, // Doručovací adresa stejná jako fakturační (0 = NE; 1 = ANO)
  'contact_company' => 'Jan Novak', // Doručovací společnost zákazníka
  'contact_firstname' => 'Jana', // Doručovací jméno zákazníka
  'contact_surname' => 'Nováková', // Doručovací příjmení zákazníka
  'contact_street' => 'Vinohradská 47', // Doručovací ulice zákazníka
  'contact_city' => 'Praha 2"', // Doručovací město zákazníka
  'contact_zipcode' => '128 00', // Doručovací PSČ zákazníka
  'contact_ico' => '123456', // Doručovací IČO zákazníka
  'contact_dic' => '654321', // Doručovací DIČ zákazníka
  'note' => '', // Poznámka k objednávce
  'payment_id' => '', // ID aktivní platební metody partnera
  'payment_price_vat' => '', // Cena platební metody s DPH
  'delivery_id' => '', // ID aktivní doručovací metody partnera
  'delivery_place_id' => '', // 	ID odběrného místa (ze systému dropshipping.cz). Viz Doručovací metody - odběrné místa
  'delivery_place_ext_id' => null, // ID odběrného místa (z externí služby, například zasilkovna.cz).
  'delivery_price_vat' => '', // Cena doručovací metody s DPH
  'basket' => [
    [ // pole produktů v košíku
     'id' => 1, // ID aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uveden kód produktu
     'code' => 'DS12345678', // Kód aktivního produktu dodavatele. Nepovinné, pokud je uvedeno ID produktu
     'price_retail_vat' => 123.00, // Cena produktu s DPH
     'quantity' => 3, // Počet kusů produktu
    ]
  ],
  'test' => 1 // Testovací objednávka. V případě označení objednávky jako testovací ("test": "1"), nebude objednávka předána dodavateli.
]);

Orders status

$client->fetchAllOrdersStatuses();

Fetch detail orders or by sorting

$client->fetchOrders(['eshop_id' => 'your shop id', 'limit' => 100, 'offset' => 0]); // you can add id order, sort, created_from, created_to

I hope this package help you.