A mailgun service for Laravel Shield.

v1.0.0 2017-10-19 23:03 UTC