haruncpi/laravel-api-mailer

API mailer for Laravel Framework

v1.0.1 2020-11-21 06:59 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-02-18 01:45:54 UTC


README

68747470733a2f2f62616467656e2e6e65742f7061636b61676973742f762f686172756e6370692f6c61726176656c2d6170692d6d61696c6572 68747470733a2f2f62616467656e2e6e65742f62616467652f6c6963656e63652f434320425920342e302f323342434342 68747470733a2f2f62616467656e2e6e65742f7061636b61676973742f64742f686172756e6370692f6c61726176656c2d6170692d6d61696c6572 68747470733a2f2f62616467656e2e6e65742f62616467652f747769747465722f406c61726176656c61727469636c652f3144413146323f69636f6e266c6162656c 68747470733a2f2f62616467656e2e6e65742f62616467652f66616365626f6f6b2f6c61726176656c61727469636c652f336235393938

API mailer for Laravel Framework.

Driver Support

  • Mailgun
  • SendGrid
  • Sendinblue

Documentation

Get full documentation of Laravel API mailer

Other Packages