frosty22/process-manager

Library for process management in Nette with Doctrine

dev-master 2013-12-08 17:49 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-02-16 16:26:46 UTC


README

ZRUŠENO .. původním záměrem byl univerzální systém na rozdělení architektury aplikace, v podstatě architektura servisní vrstvy. Bohužel po čase jsem uznal, že univerzálnost v této části aplikace je spíše na škodu a vývoj jsem uzavřel.