flarum-lang/azerbaijani

Azerbaijani language pack for Flarum.

Installs: 107

Dependents: 1

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 3

Forks: 2

Open Issues: 2

Type:flarum-extension

1.0.1 2021-09-09 15:10 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-03-26 19:37:39 UTC


README

This language pack is searching for a maintainer!

This language pack is maintained by the community. Anyone can translate through Weblate and no one verifies contributed translations. If you want to help maintain this package, you can contact us in this discussion.

Flarum Azərbaycan dil paketi

Latest Stable Version Total Downloads License Monthly Downloads Daily Downloads

Dil paketi tam tərçümə olunub Pluginlərin tərcüməsi davam edir Tərcümə olunan pluginlərin siyahısı aşağıdadır

Yükləmə qaydası

Composer İstifadə edərək dil paketini yükləyə bilərsiniz:

composer require flarum-lang/azerbaijani:dev-master

Admin paneldən dili aktiv etməyi unutmayın

Yeniləmə

Composer Yeniləmək üçün aşağıdakı komandaları yazın

composer update flarum-lang/azerbaijani

Sonra checkləri silin:

php flarum cache:clear

Flarum core üçün tərcümə statusu

Component Status
Core Translation status
Validation Translation status

Rəsmi uzantılar üçün tərcümə statusu

Extension Status
flarum/akismet Translation status
flarum/approval Translation status
flarum/bbcode Translation status
flarum/emoji Translation status
flarum/extension-manager Translation status
flarum/flags Translation status
flarum/likes Translation status
flarum/lock Translation status
flarum/markdown Translation status
flarum/mentions Translation status
flarum/nicknames Translation status
flarum/pusher Translation status
flarum/statistics Translation status
flarum/sticky Translation status
flarum/subscriptions Translation status
flarum/suspend Translation status
flarum/tags Translation status

Friends of Flarum uzantıları üçün tərcümə statusu

Extension Status
fof/best-answer Translation status
fof/gamification Translation status
fof/links Translation status
fof/masquerade Translation status
fof/nightmode Translation status
fof/pages Translation status
fof/profile-image-crop Translation status
fof/share-social Translation status
fof/socialprofile Translation status
fof/terms Translation status
fof/upload Translation status
fof/user-bio Translation status
fof/username-request Translation status
fof/webhooks Translation status

Digər uzantılar üçün tərcümə statusu

Extension Status
acpl/flarum-lscache Translation status
acpl/mobile-tab Translation status
acpl/my-tags Translation status
afrux/asirem Translation status
afrux/forum-stats-widget Translation status
afrux/forum-widgets-core Translation status
afrux/news-widget Translation status
afrux/online-users-widget Translation status
afrux/top-posters-widget Translation status
antoinefr/flarum-ext-money Translation status
antoinefr/flarum-ext-online Translation status
askvortsov/flarum-pwa Translation status
flarumite/simple-discussion-views Translation status
flarumite/simple-spoilers Translation status
jslirola/flarum-ext-login2seeplus Translation status
justoverclock/custom-header Translation status
justoverclock/flarum-ext-contactme Translation status
justoverclock/flarum-ext-guestengagement Translation status
justoverclock/flarum-ext-welcomebox Translation status
justoverclock/hot-discussions Translation status
sycho/flarum-profile-cover Translation status
the-turk/flarum-stickiest Translation status
therealsujitk/flarum-ext-gifs Translation status
v17development/flarum-blog Translation status
v17development/flarum-user-badges Translation status

Pullu uzantılar üçün tərcümə statusu

Extension Status
kilowhat/flarum-ext-custom-paths Translation status
kilowhat/flarum-ext-formulaire Translation status

Credits

This language pack is part of Flarum translations collective.

Translation for Day.js comes from the source.

Translation for validation.yml is based on Laravel translations.