ezsystems/ezprestapiprovider-ls

Overall: 37 183 installs
30 days: 4 065 installs
Today: 0 installs

eZ Publish REST API v1 content provider

Maintainers: lolautruche, ezrobot
Canonical: https://github.com/ezsystems/ezprestapiprovider
Source: https://github.com/ezsystems/ezprestapiprovider/tree/master