ezsystems/ezprestapiprovider-ls

Overall: 27 235 installs
30 days: 4 513 installs
Today: 4 installs

eZ Publish REST API v1 content provider

Maintainers: lolautruche, ezrobot
Canonical: https://github.com/ezsystems/ezprestapiprovider
Source: https://github.com/ezsystems/ezprestapiprovider/tree/master