esports/database

Nette Database Component

v2.3.4 2015-08-04 09:24 UTC

README

@see nette/database

Rozšíření API

Podmínka v LEFT JOIN

Podmínka je připojena k LEFT JOIN klauzuli

...->left()

$selection = $context->table('book')
    ->left(':product_price.active', 1)
    ->select('book.*, :product_price.value');
SELECT book.*, product_price.value
FROM book
LEFT JOIN product_price ON book.id = product_price.book_id
AND (product_price.active = 1)
$selection = $context->table('book')
		->left(':product_price.active', 1)
		->where(':book_tag.tag.name LIKE', 'PHP')
		->left(':product_price.value > ?', 0)
		->left(':book_tag.tag_id IS NOT NULL')
		->select('book.*, :product_price.value');
SELECT book.*, product_price.value FROM book
LEFT JOIN book_tag ON book.id = book_tag.book_id AND (book_tag.tag_id IS NOT NULL)
LEFT JOIN tag ON book_tag.tag_id = tag.id
LEFT JOIN product_price ON book.id = product_price.book_id AND (product_price.active = 1 AND product_price.value > 0)
WHERE (tag.name LIKE "PHP")

Podmínky lze libovolně míchat, jenom je třeba mít na paměti, že bude podmínka připojena k LEFT JOIN klauzuli podle prvního sloupečku v podmínce (obvykle je uveden jenom jeden, takže netřeba řešit).

$selection = $context->table('book')
		->left(':product_price.active', 1)
		->left(':book_tag.tag_id IS NOT NULL OR :product_price.active IS NOT NULL') // bude pripojeno k book_tag
		->select('book.*, :product_price.value');
SELECT book.*, product_price.value FROM book
LEFT JOIN product_price ON book.id = product_price.book_id AND (product_price.active = 1)
LEFT JOIN book_tag ON book.id = book_tag.book_id AND (book_tag.tag_id IS NOT NULL OR product_price.active IS NOT NULL)

Aliasování

...->alias()

$selection = $context
		->table('book')
		->alias(':product_price', 'pp')
		->left('pp.active', 1)
		->select('book.*, pp.value');
SELECT book.*, pp.value
FROM book
LEFT JOIN product_price AS pp ON book.id = pp.book_id AND (pp.active = 1)
$selection = $context->table('book')
		->alias(':product_price', 'pp')
		->left('pp.active', 1)
		->alias(':book_tag.tag', 't')
		->where('t.name LIKE', 'PHP')
		->left('pp.value > ?', 0)
		->left(':book_tag.tag_id IS NOT NULL')
		->select('book.*, pp.value');
SELECT book.*, pp.value FROM book
LEFT JOIN book_tag ON book.id = book_tag.book_id AND (book_tag.tag_id IS NOT NULL)
LEFT JOIN tag AS t ON book_tag.tag_id = t.id
LEFT JOIN product_price AS pp ON book.id = pp.book_id AND (pp.active = 1 AND pp.value > 0)
WHERE (t.name LIKE "PHP")

LEFT JOIN s aliasem, ale vybira se z ne-aliasovane

$selection = $context
		->table('book')
		->alias(':product_price', 'pp')
		->left('pp.active', 1)
		->select('book.*, :product_price.value');//tricky
SELECT book.*, product_price.value
FROM book
LEFT JOIN product_price AS pp ON book.id = pp.book_id AND (pp.active = 1)
LEFT JOIN product_price ON book.id = product_price.book_id

Vyřazení řetězce z vyhledávání

Stává se, že v subselectu je třeba použít alias tabulky, a s ním pracovat. Klasická Selection se snaží tento alias dohledat, což končí chybou:

...->where('author.id = (SELECT b.author_id FROM book AS b LIMIT 1)');

Řešením je použití vykřičníku před !b.author_id, celé to vypadá:

$selection = $context->table('author')
    ->where('author.id = (SELECT !b.author_id FROM book AS b LIMIT 1)');
SELECT *
FROM author
WHERE (author.id = (SELECT b.author_id FROM book AS b LIMIT 1))

Force index

Stejně jako v SQL: Zajistí použití požadovaného indexu.

...->forceIndex()

$selection = $context->table('book')
		->forceIndex('use_this_index')
		->select('book.*');
SELECT book.* FROM book
FORCE INDEX (`use_this_index`)