eleven26/listen-sql

Sql dump tool for laravel/lumen

v1.0.5 2019-09-13 12:17 UTC

README

一个在控制台看到实时 sql 操作的工具

安装

1.通过 composer 安装 (eleven26/listen-sql)。

composer require "eleven26/listen-sql:~1.0.4" --dev

2.注册 Service Provider

 • Laravel: 修改文件 config/app.phpLaravel 5.5+ 不需要

  'providers' => [
    //...
    Eleven26\ListenSql\ListenSqlServiceProvider::class,
  ],
 • Lumen: 修改文件 bootstrap/app.php

  $app->register(Eleven26\ListenSql\ListenSqlServiceProvider::class);

使用

php artisan listen-sql:start

到这一步,去页面刷新的时候,就可以在控制台看到 sql 语句了