ecomailcz/webareal-client

Basic client for working with Webareal.cz API

v1.1 2020-05-13 08:48 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-29 04:15:31 UTC


README

Instalace

composer require ecomailcz/webareal-client

Použití

<?php
$username = '<vaše přihlašovací jméno>';
$password = '<vaše přihlašovací heslo>';
$apiKey = '<váš API klíč>';

$credentials = new \Ecomailcz\Webareal\Credentials($username, $password, $apiKey); 
$api = new \Ecomailcz\Webareal\Client($credentials);

$orders = $api->requestGet('orders', [
    'limit' => 10,
    'sortBy'=>'id',
    'sortDirection'=>'desc'
]);

API klíč naleznete v administraci vašeho účtu v sekci Další služby > API.

Dokumentace API je dostupná na adrese: https://webareal.docs.apiary.io/

Další funkce

Token cache

Wrapper si automaticky získá z přihlašovacích údajů API token potřebný pro přístup k datům. Kvůli úspoře requsetů poskytuje balíček Token cache, která si po dobu 1 hodiny pamatuje poslední platný token.

Výchozí cache si ale ukládá Token pouze v paměti, která se po skončení běhu scriptu uvolní. Knihovna rovněž podporuje ukládání cache do souboru, stačí jen cache předat knihovně při vytváření:

<?php
$cache = new \Ecomailcz\Webareal\TokenCache\FileCache(__DIR__ . '/temp');
$api = new \Ecomailcz\Webareal\Client($credentials, $cache);

SSL CA bundle

Pokud není na serveru správně nainstalován balíček aktuálních CA certifikátů, může spojení na API server selhat s chybou:

curl: (60) SSL certificate problem: Invalid certificate chain
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html

V takovém případě stačí do vaší aplikace nainstalovat balíček composer/ca-bundle a wrapper jej automaticky použije pro spojení se serverem.

composer require composer/ca-bundle