blue-media/online-payments-php

This package is abandoned and no longer maintained. No replacement package was suggested.

System Płatności Online Blue Media | Online Payment System Blue Media

v2.4.0 2017-02-15 15:03 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-02-09 07:41:24 UTC


README

Biblioteka integracyjna do systemu Płatności online BM

Wymagania

 1. PHP od wersji 5.5
 2. Wymagane rozszeżenia:
  • xmlwriter
  • xmlreader
  • iconv
  • mbstring
  • hash
 3. Rozszeżenie cURL jest zalecane ale nie wymagane.

Instalacja

Composer

Zalecanym sposobem instalacji za pośrednictwem Composer.

 1. Zainstaluj Composer
 2. Aby zainstalować "Płatności Online BM" wraz z zależnościami, uruchom Composer w głównym katalogu "Płatności Online BM":
composer.phar install
 1. Po zainstalowaniu, w projekcie należy załadować autoloader Composer:
require 'vendor/autoload.php';

Można potem aktualizować "Płatności Online BM" za pomocą Composer:

composer.phar update blue-media/online-payments

Dokumentacja

 1. Strona informacyjna Płatności Online BM
 2. Przykłady użycia
 3. Specyfikacja