avris/futurus

Narzędzie generuje na podstawie polskiego tekstu wejściowego tekst zapisany ortografią zgodną z Mańifestem Jasieńskiego

v1.0.1 2018-03-02 22:00 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-06-29 04:18:55 UTC


README

Narzędzie generuje na podstawie polskiego tekstu wejściowego tekst zapisany ortografią zgodną z Mańifestem Jasieńskiego.

Więcej informacji: http://futurysci.avris.it

$futurus = new \Avris\Futurus\Futurus;

echo $futurus->futurizeWord('wrzesień'); // wżeśeń

echo $futurus->futurizeText('Umrzeć - tego nie robi się kotu'); // Umżeć - tego ńe robi śę kotu