AnonymFramework CronTab Component

dev-master / 1.2.x-dev 2015-09-01 15:22 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-10-01 07:10:22 UTC


README

Bu bileşen cron job ekleme ve silme gibi işler için kullanılır.

Sınıfın Çağrımı

Cronjob ile ilgili sınıflar Anonym\Components\Cron namespace içinde bulunur.

use Anonym\Components\Cron\BasicCron;
use Anonym\Components\Cron\Task;


$cron = new BasicCron();

Yeni bir iş eklemek

Ekleyeceğiniz işleri direk terminal ile veya terminalde php üzerinden çağrılacak şekilde yapabilirsiniz.

Terminal komutu çağırmak:

$cron->event(function(){

  return Task::exec('your exec command');

});

Php komutu çağırmak:

$cron->event(function(){

 return Task::php('/var/www/html/test.php'); // call test.php
});

İşlerin Ne Zaman Çalışacağını Ayarlamak

Eklediğiniz işler ön tanımlı olarak her dakika çalışacak şekilde ayarlıdır. Bunu düzenlemek için;

return Task::php('/var/www/html/test.php') kodundan sonra daily gibi methodları çağırabilirsiniz.

Örnek Olarak:

$cron->event(function(){

 return Task::php('/var/www/html/test.php')->daily(); // call test.php everyday
});

Kullanabileceğiniz Değerler aşağıdaki gibidir

->everyMinute();    // her dakika yürütür
->everyFiveMinutes();  // her 5 dakikada bir yürütür
->everyTenMinutes();  // her 10 dakikada bir yürütür
->everyThirtyMinutes();	// her 30 dakikada bir yürütür
->hourly();	      // her saat başı yürütür
->daily();	      // her gün yürütür
->dailyAt('13:00');	  // her günün girilen saatinde yürütür
->twiceDaily(1, 13);	// her gün girilen saatlerde yürütür
->weekly();	      // her haftanın başında yürütür
->monthly();	    // her ayın başında yürütür


->weekdays();	    // haftanın her günü yürütür
->sundays();	    // sadece pazar günleri yürütür
->mondays();	    // sadece pazartesi günleri yürütür
->tuesdays();	    // sadece salı yürütür
->wednesdays();     // sadece çarşamba günleri yürütür
->thursdays();	    // sadece perşembe günleri yürütür
->fridays();	    // sadece cuma günleri yürütür
->saturdays();	    // sadece perşembe günleri yürütür
->when(Closure);	  // girdiğiniz Closure fonksiyondan true döndüğü zaman yürütür // konsol üzerinde çalışır

Bu verileri arka arkayada çağırabilirsiniz.

->when() ile kontrol yaptırma(AnonymConsole)

when methodu ile istediğiniz kontrolu yaptırabilirsiniz. Sadece Anonym Console üzerinde çalışır

$cron->event(function(){

 return Task::php('/var/www/html/test.php')->daily()->when(function(){
  return true;
 });
});

Kontrolun başarılı olduğunun anlaşılması için true değeri dönmelidir.

İşleri Yürütmek(Cron a eklemek)

$cron->run();

Bir işi silmek

$job = Task::php('/var/www/html/test.php')->daily();

$cron->removeJob($job);

Tüm işleri temizlemek

$cron->clean();

Eklentiler

Konsol Uygulamasında Komut çağrılmadan önce ve sonra yapılacak işleri ayarlayabilirsiniz.

$schedule->event(function(){
  echo 'hello world';
})->before(function(){

})->after(function(){

});