anonym-php/anonym-view

AnonymFramework View Component

dev-master / 1.2.x-dev 2015-09-22 22:16 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-10-01 07:47:01 UTC


README

Bu bileşende AnonymFramework de view dosyaları nasıl oluşturulduğunu öğreniyoruz.

Bu bileşen çalışmak için VIEW isimli bir sabite ihtiyaç duyar.

 define('VIEW', 'viewDosyalarınınbulunacağıkonum');

PhpIncludeView

Düz php include sistemi ile yapılacak sistem.

 $view = new PhpIncludeView('index', [
  'root' => VIEW,
  'ext' => '.php',
  'header => [
   'header',
   'sidebar'
   ],
   'footer' => [
   'footer',
   'js'
   ]
]);

$view->assing('paramName', 'paramValue');
$view->execute(); // return content

Burada önemli olan dosya isimleri ve header vs isimlerinde .php vs uzantıları yazmamanız

TwigView

 $view = new TwigView('index', [
  'root' => VIEW,
  'ext' => '.php',
  'header => [
   'header',
   'sidebar'
   ],
   'footer' => [
   'footer',
   'js',
   ],

   'twig' => [

   ]
]);

Twig için özel yapılandırma ayalarınızı 'twig' dizisi içinde girebilirsiniz, detaylı twig kullanımı için twig in kendi dökümantasyonlarından faydalanabilirsiniz.

BladeView

$blade = new \Anonym\Components\View\BladeView('index', [
  'blade' => [
    'view' => 'View', // view dosyası yolu
    'cache' => 'Cache' // önbellek dosyalarının tutulacağı yol
  ]
]);

$content = $blade->execute();

Bu kısımda laravel in blade'in kullanımı vardır, detaylı kullanım için laravel dökümantasyonlarına bakınız

Header ve Footer Dosyalarını aktif etmek

'header => [
   'header','sidebar'
   ],
   'footer' => [
   'footer','js',
   ],

Ayarların içine ekleyeceğiniz bu satırlar işinize yarayacaktır.

Sınıfları başlatırken 3.parametre olarak kullanılacak parametreleri girebilirsiniz.

$view->assign([

'parametre1' => 'parametre2'

]);
$view->assign('parametre1', 'parametre2');

Dil dosyaları,$configs = [
 'language' => 'LanguageDir'
];
// or

define('LANGUAGE', 'LanguageDir');

$view->language('tr/index');

DriverManager

$manager = new ViewDriverManager();
$view = $manager->driver('file'); // twig, smarty, blade

$view->make('index', ['test' => 'hello world']);