TomaszKr member since: Oct 08, 2017

TomaszKr's packages

  • PHP

    tomasz-kr/pesel

    Obiekt PESEL, możliwość: walidacji, ustawienie zakresu roku poprawnych peseli, wyciągnięcia danych jakie znajdują się m.in data urodzenia, płeć

  • tomasz-kr/unittest-generator-entity

    Generate simple phpunit test for your project.