wulkanowy/symbols-generator

Symbols generator for wulkanowy

1.0.0 2017-08-31 17:05 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-02-02 20:12:14 UTC


README

Latest Stable Version StyleCI

Instalacja

$ composer create-project wulkanowy/symbols-generator

Użycie

Ze strony Rejestru TERYT należy pobrać do katalogu projektu dane oznaczone jako NTS i wykonać polecenie:

$ bin/console generate fakelog.cf --timeout 30 --concurrency 1