Pohoda XML communication

dev-master / 1.x-dev 2017-12-08 19:10 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2020-03-25 02:16:28 UTC


README

Build Status Latest Version Total Downloads Software License

Díky Firmě www.riesenia.com za původní verzi jejich knihovny: https://github.com/riesenia/pohoda ze které tento fork vychází

Inštalácia

Pridaním do composer.json:

{
  "require": {
    "vitexsoftware/pohoda": "1.x-dev"
  }
}

Príklad exportu objednávok

Príklady pre export jednotlivých typov viď. spec folder.

use Rshop\Synchronization\Pohoda;

$pohoda = new Pohoda('ICO');

// create file
$pohoda->open($filename, 'Import orders');

// create order
$order = $pohoda->createOrder([
  'numberOrder' => $order_number,
  'isReserved' => true,
  'date' => $created,
  'text' => '...',
  'partnerIdentity' => [
    'address' => [
      'name' => $billing_name,
      'street' => $billing_street,
      'city' => $billing_city,
      'zip' => $billing_zip,
      'email' => $email,
      'phone' => $phone
    ],
    'shipToAddress' => [
      'name' => $shipping_name,
      'street' => $shipping_street,
      'city' => $shipping_city,
      'zip' => $shipping_zip,
      'email' => $email,
      'phone' => $phone
    ]
  ]
]);

// add items
foreach ($items as $item) {
  $order->addItem([
    'code' => $item->code,
    'text' => $item->text,
    'quantity' => $item->quantity,
    'payVAT' => false,
    'rateVAT' => $item->rate,
    'homeCurrency' => [
      'unitPrice' => $item->unit_price
    ],
    'stockItem' => [
      'stockItem' => [
        'id' => $item->pohoda_id
      ]
    ]
  ]);
}

// add summary
$order->addSummary([
  'roundingDocument' => 'none'
]);

// add order to export (identified by $order_number)
$pohoda->addItem($order_number, $order);

// finish export
$pohoda->close();

Príklad importu produktov

Import je riešený jednoducho - vracia SimpleXMLElement s danou entitou.

use Rshop\Synchronization\Pohoda;

$pohoda = new Pohoda('ICO');

// load file
$pohoda->loadStock($filename);

while ($stock = $pohoda->next()) {
  // access header
  $header = $stock->children('stk', true)->stockHeader;

  // ...
}

Příklad doplnění externího id do Adresáře

Když je pro import dokladů z externího systému je třeba sloučit již existující položky adresáře a přidat jim externí ID z původního systému

use Rshop\Synchronization\Pohoda;

$pohoda = new Pohoda('ICO');

 $recordData = [
      'identity' => [
        'extId' => [
          'ids' => $extID,
          'exSystemName' => 'Číslo zákazníka',
          'exSystemText' => 'Externí ID z excelu'
        ]
      ]
     ];

$addressBookUpdate = $pohoda->updateAddressbook($recordData, ['company' => htmlspecialchars( 'Novák & Syn s.r.o.' )]);
pohoda->addItem('update adresy', $addressBookUpdate);