valous/captcha

1.4 2015-10-22 15:47 UTC

README

Vygenerování

Vygenerování captchy pomoci php.

use Valous\Captcha\App\Engine;

/**
 * $configDir - cesta ke složce s konfiguračními soubory
 */
$engine = new Engine($configDir);
$engine->createCaptcha(); // Vytvoření captchy

/**
 * Vykreslení captchy na obrazovku
 */
$engine->render();

/**
 * Uložení captchy do souboru
 * $fileName - cesta k souboru do kterého má být captcha uložena
 */
$engine->save($fileName);

Validace

Validace Captchy odeslane ve formuláři

use Valous\Captcha\App\Engine;

/**
 * $configDir cesta ke složce s konfiguračními soubory
 */
$engine = new Engine($configDir);

/**
 * $validate - Vyhodnocení validace (true / false)
 */
$validate = $engine->checkCaptcha($_POST['valous_capcha']);

Použití

Soubor captcha.php

use Valous\Captcha\App\Engine;

$engine = new Engine($configDir);
$engine->createCaptcha(); // Vytvoření captchy
$engine->render();

Soubor index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>     
  <body>
    <img src="captcha.php" alt="Captcha">    
    <form method="POST" action="validace.php">
      <input type="text" name="valous_capcha">
      <input type="submit" value="Odešli!">
    </form>
  </body>
</html>

Soubor validace.php

use Valous\Captcha\App\Engine;

$engine = new Engine($configDir);

$validate = $engine->checkCaptcha($_POST['valous_capcha']);

if ($validate) {
  // Captcha opsaná správně
} else {
  // Captcha opsaná špatně
}