tudy/hall-parameters

There is no license information available for the latest version (dev-master) of this package.

Baliček pro výpočet paramerů haly

dev-master 2021-07-29 07:26 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-07-29 07:26:56 UTC


README

Komponenta pro zadání základních paramterů haly.

Důležité

Soubory překladu jsou při vývoji umístěny resources/land/ pro funkci v jiné aplikaci je nutné je nakopírovat do adresáře tudy/hal-paramaeters/src/resources/lang soubory `t_h_p.php a nahrát na github

Instalace

instalace komponenty

composer require tudy/hall-parameters

publikování překladů

php artisan vendor:publish

přepsání stávajících překladových souborů