tacoberu/domains

PHP DSL for quering between app and business layers.

v0.3.6 2024-01-26 17:12 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-06-26 18:20:14 UTC


README

Criteria

Build Status

PHP DSL for quering between app and business layers.

Inspirated by SQL, LINQ, or Dibi. Used for quering to database, file, filesystem, xml, anything.

  • with - o jaká data máme zájem.
  • where - podmínka, který musí být splněna na požadovaných datech.
  • limit - kolik toho chceme,
  • offset - posunutí okna
  • orderByDesc, orderByAsc - seřazení výsledků.

Example

Příklad dotazu na soubor - dvacet souborů menších jak 400B včetně obsahu a informace o souboru:

Criteria::range('IO/File', 20)
	->with('fileInfo')
	->with('content')
	->where('fileInfo.size <', 400);


Criteria::range('Article', 20)
	->with('fileInfo')
	->with('content')
	->where('fileInfo.size <', 400)
	->orderByDesc('fileInfo.size');


Criteria::count('Article')
	->with('fileInfo')
	->with('content')
	->where('fileInfo.size <', 400);


Criteria::first('Article')
	->with('fileInfo')
	->with('content')
	->where('fileInfo.size <', 400);$f = (new Filter('Album'))
	->where('created <', new DateTime())
	->where('author.name LIKE', 'Sinead%');
$f = Parser::parseFilter('Album WHERE created < ? AND name LIKE ?', new DateTime(), 'Sinead%');
$repository->range($f);

function range(Filterable $filter = Null, Sortable $sort = Null, $limit = Null, $offset = Null)
{

	(new Validation($schema))->assertFilter($filter);
	$con = $this->dibi;

	foreach ($filter as $name as $args) {
		switch($name) {
			'author':
				$con->leftJoin(...);
				break;
		}
	}
	foreach ($filter as $name as $args) {
		if ($args instanceof Cond) {
			...
		}
		else {
			switch($name) {
				'author.name':
					$con->where('b.name = ?', $args);
					break;
				default:
					$con->where("a.{$name} = ?", $args);
			}
		}
	}
}

Pseudocode:

-- Posledních pět článků konkrétního uživatele.
article[user.id = 42|limit 5]{*}

-- Všechny kočky, mající více jak 2 černé koťata. Přičemž nás zajímá celkový počet koček, jméno kočky, a barva kočky.
cats[children[color = black]{count} > 2]{children.count, name, color}

-- Patnáct uživatelů z mariánek. U každého chceme krom základních atributů také ulici a město z adresy.
-- Dále chceme pro každého pět (povolených) posledních článků. Z každého článku chceme jen jméno a popis.
users[address.city = "marianky"|limit 15]{*, address{street, city}, article[enabled = true|sort-desc-by date|limit 5]{name, description}}

PHP Code:

// Posledních pět článků konkrétního uživatele.
Criteria::range('article', [
	Condition::is('user.id', 42),
	Range::limit(5)
],
['*']);

// Všechny kočky, mající více jak 2 černé koťata. Přičemž nás zajímá celkový počet koček, jméno kočky, a barva kočky.
// cats[children[color = black]{count} > 2]{children.count, name, color}
// cats[children{count} > 2]{children.count, name, color}
// [children[color = black]{count} > 2]
// [children{count} > 2]
Criteria::range('cat', [
	Condition::largerThan(
		Criteria::range('cat', []
	, 2),
],
['children.count', 'name', 'color']);


// AND
Criteria::range('article', [
	Condition::like('user.name', 'Pepa'),
	Condition::like('user.name', 'Pavel'),
],
['*']);


// OR
Criteria::range('article', new ConditionOr([
	Condition::like('user.name', 'Pepa'),
	Condition::like('user.name', 'Pavel'),
]),
['*']);

Selector

Helper for selectin attribs in criteriam

Validator

Slouží k validaci criteria. Omezujeme tím prvky, nebo podmínky které může klient uvádět.

Formater

Překládá kriterium na jiný formát. Například pro dibi, pro Doctrine a podobně.

TODO

  • refactoring názvů
  • zanořený dotazy
  • print, deserialize tak aby to vrátilo hodnotu
  • oprava pojmenovaných argumnentů
  • validace na elementy