symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.17 (4)