symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.16 (4)