symfony/http-foundation Security Advisories for v3.1.0-BETA1 (4)