symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.0-BETA1 (4)