symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.15 (4)