symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.14 (4)