symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.7 (4)