symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.6 (4)