symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.0 (4)