symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.0-BETA2 (4)