symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.0-BETA1 (4)