symfony/http-foundation Security Advisories for v2.5.0-BETA1 (6)