symfony/http-foundation Security Advisories for v2.4.0 (6)