symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.17 (6)