symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.16 (6)