symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.15 (6)