symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.2 (7)