symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.1 (7)