symfony/http-foundation Security Advisories for v2.3.0 (7)