symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.4 (7)