symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.3 (7)